Where Great Career Begin

Where Great Career Begin

Login Form


Lost Password?
Home arrow Circular Letterarrow Circular Letter 2015
Circular Letter 2015

DocumentsDate

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
Panduan Pelaksanaan Program Turun Padang Sektor Awam Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Penambahbaikan Kriteria Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Guru Bahasa Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Garis Panduan Harta Intelek Dan Pengkomersilan (Intellectual Property Commercialisation Guidelines) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Tidak Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Bilangan 1 Tahun 2015
Tatacara Penggantungan Potret Rasmi Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Pemakluman Pindaan Kalendar Akademik Program Diploma Dan Ijazah Sarjana Muda Sesi 2014/2015 Berhubung Cuti Umum Hari Wesak Tahun 2015
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013 Dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Di Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Pemakaian Gelaran Rasmi Jawatan Ketua Pegawai Maklumat Bagi Pengarah Pusat Perkhidmatan Pengetahuan Dan Komunikasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Langkah Keselamatan Bagi Membendung Penglibatan Pegawai-Pegawai, Kakitangan dan Mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Dalam Kumpulan Militan Negara Islam (IS)
 
Joomla Templates by Joomlashack